Onze kernwaardes zijn integriteit, eigenaarschap en dynamiek
english

Amoebes richt zich vooral op het midden- en klein bedrijf en heeft ruime ervaring
in familie-ondernemingen.

Amoebes levert zijn bekwaamheid en ervaring in veranderen en tijdig anticiperen op nieuwe omstandigheden. Onze ervaring hebben wij opgedaan in meerdere Europese landen.
Bij familiebedrijven staan in het algemeen sterke waardensystemen en integriteit aan de basis van de onderneming hetgeen een ander soort ondernemers passie en gevoeligheid met zich mee brengt. Wij proberen hier met onze eigen kernwaardes naadloos op aan te sluiten.

Wij helpen u graag om de waarde-creatie van uw organisatie/onderneming te verbeteren.

Onze business partners hebben allemaal tientallen jaren ervaring met werken in een familieonderneming alsmede met (inter)nationaal zakendoen. Zij werken graag met u samen om de verander bekwaamheid op een hoger peil te brengen en dus de overlevingskansen van uw organisatie en zijn medewerkers te verbeteren.

Organisaties hebben verbinding met de omgeving. Met klanten, consumenten, concurrenten, overheden, technologie trends, “moeder natuur” effecten, politieke risico’s en leveranciers.
De frequentie en heftigheid van veranderingen in de omgeving nemen nog steeds toe.

Amoebes kan u ondersteunen bij het pro-actief inspelen op veranderingen.